Cultuur
NDSM Lusthof

NDSM Lusthof

STUDIO OSSIDIANA

KUNST PROGRAMMERING DOOR STICHTING NDSM-WERF

No items found.

Lusthoven hebben een rijke geschiedenis als plaatsen die bedoeld waren om zintuigen te prikkelen. Tegelijk werden ze steeds meer een exclusieve plek voor de rijke eigenaren om het gewoel van de stad te ontvluchten. Een voorbeeld daarvan zijn de besloten Lusthoven aan de Vecht waar vroeger slechts de rijke Amsterdammers heen gingen. Met deze hedendaagse NDSM lusthof trekt Studio Ossidiana een parallel tussen de lusthoven van weleer en de binnentuinen van de huidige appartementencomplexen die vaak alleen toegankelijk zijn voor eigenaren of huurders.  

Ossidiana stelt vragen over privaat en publiek, en wie recht en toegang heeft tot groen en exclusieve natuur in de stad van nu.  

Deze tuin wordt net als de vroegere Lusthoven omsloten, maar nu door een speels vormgegeven en gekleurd hekwerk met kijkgaten. Het is een architectonische tuin die ontworpen is voor mens, plant en dier. Zo ontwerpt Studio Ossidiana een speciale voederplek voor vogels. Het hek maakt nieuwsgierig en omsluit om de planten zo goed mogelijk te laten groeien. Je kunt aan de randen en deels binnenin luieren op gekleurde ronde gegoten platforms.  

Living Library

Om de tuin van dichtbij te bekijken kun je tuinier van het project worden, een rondleiding of theesessie bijwonen, of op vaste momenten dat er in de tuin gewerkt wordt een kijkje komen nemen. De beplanting is geïnspireerd op de Turkse Ottomaanse tuinen waarin zowel medicinale kruiden, als bomen of bloemen bloeien. Net als de menselijke migratiestromen komt in deze tuin een bonte verzameling van lokale inheemse en uitheemse (bij NDSM aan komen varen en waaien) planten terug. Het is een agrarische tuin in de breedste zin van het woord waarin planten een ‘functie’ hebben, van bestuivers voor bijen en vlinders, tot theekruiden. Studio Ossidiana noemt het graag: a living library, waarbij ze oproepen om zaden te komen zaaien van kruiden of planten (van verre oorden wellicht) waaraan je bijzondere herinneringen hebt.

Zoals Studio Ossidiana schrijft: ‘Within the former shipyard, we imagined it as a port made for soil, plants, and minerals, a circular world-observatory to stay, to look into, and from which to observe the world around it: a sequence of openings frame the cardinal points, as well as directing the gaze towards the axis of dawn and dusk during the summer and winter solstices, marking the passing of the seasons.’  

NDSM Lusthof past binnen de missie van Stichting NDSM-werf om een permanente NDSM Cultuurwerf te creëren, met ruimte voor verbeelding van (inter)nationale makers. Deze kunstinstallatie is mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Events

NDSM Lusthof is, zoals hierboven beschreven, alleen op specifieke tijden van binnen te betreden. Hieronder vind je een overzicht van de events omtrent NDSM Lusthof waarin je de tuin kunt betreden en van binnenuit kunt bekijken. Je kunt je op deze pagina (gratis) aanmelden voor één van de events. Wil je NDSM tuinierder worden? Lees dan hier meer informatie en meld je aan via vrijwilligers@ndsm.nl.

Tours: zondag 1 september 15:00 - 16:00 door Arja Helmig.

Thee sessies: vrijdag 26 juli 15:00, zaterdag 24 augustus 15:00

Werken in de tuin door tuinierders: elke dinsdag- en vrijdagochtend

NDSM Kinderatelier: woensdag 21 augustus 14:00 - 17:00

Over Studio Ossidiana

Studio Ossidiana (2015, Rotterdam) wordt geleid door de Italiaanse architecten Alessandra Covini (°1988, Milaan, IT) en Giovanni Bellotti (°1987, Pavia, IT). Ossidiana werkt op het snijvlak van kunst en architectuur. Met hun projecten proberen ze nieuwe ontmoetingen te genereren tussen mens en dier en zo onze relatie met de natuur opnieuw te verankeren in onze gebouwde omgeving.

No items found.
Credits
Visuals: Studio Ossidiana