PRIVACYBELEID

See more in Agenda

Privacyverklaring ndsm.nl

PRIVACYBELEID

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Stichting NDSM-werf (www.ndsm.nl) ("wij", "ons", of "onze") mogelijk persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, zoals wanneer u:

 • Onze website bezoekt op http://www.ndsm.nl, of een van onze websites die naar deze privacyverklaring linken.

 • Met ons omgaat op andere gerelateerde manieren, inclusief verkoop-, marketing- of evenementgerelateerde interacties.

Heeft u vragen of zorgen? Het lezen van deze privacyverklaring helpt u om uw privacyrechten en keuzes te begrijpen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze diensten. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via info@ndsm.nl.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN

Welke persoonlijke informatie verwerken we? Wanneer u onze diensten bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert, kunnen we informatie verwerken afhankelijk van hoe u met ons en de diensten omgaat, de keuzes die u maakt, en de producten en functies die u gebruikt. We verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie. We ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken we uw informatie? We verwerken uw informatie om onze diensten te leveren, verbeteren en beheren, om met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. We kunnen uw informatie ook verwerken voor andere doeleinden met uw toestemming. We verwerken uw informatie alleen wanneer we een geldige juridische reden hebben om dat te doen.

In welke situaties en met welke partijen delen we persoonlijke informatie? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke derden.

Hoe houden we uw informatie veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van uw geografische locatie, kunt u bepaalde rechten hebben met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? De gemakkelijkste manier om uw rechten uit te oefenen, is door contact met ons op te nemen.

Wilt u meer weten over wat we doen met de informatie die we verzamelen? Lees deze privacyverklaring volledig.

INHOUDSOPGAVE

 1. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
 2. HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?
 3. WELKE JURIDISCHE BASISSEN GEBRUIKEN WE OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERWERKEN?
 4. WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?
 5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?
 6. HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?
 7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?
 8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
 9. REGELINGEN VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES
 10. DOEN WE UPDATES NAAR DEZE KENNISGEVING?
 11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?
 12. HOE KUNT U UW GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN, INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

1. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Persoonlijke informatie die u openbaar maakt We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de diensten, of anderszins contact met ons opneemt. We verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie. Alle persoonlijke informatie die u verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de diensten bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult uw specifieke identiteit niet (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksgegevens bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzings-URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze diensten gebruikt, en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de beveiliging en werking van onze diensten te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Net als veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

2. HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?

We verwerken uw persoonlijke informatie om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u met onze diensten omgaat, waaronder:

 • Om trends te identificeren: we kunnen informatie verwerken over hoe u onze diensten gebruikt om beter te begrijpen hoe ze worden gebruikt, zodat we ze kunnen verbeteren.
 • Om een individueel vitaal belang te redden of te beschermen: we kunnen uw informatie verwerken wanneer dit nodig is om een individueel vitaal belang te redden of te beschermen, zoals om schade te voorkomen.

3. WELKE JURIDISCHE BASISSEN GEBRUIKEN WE OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERWERKEN?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat we de geldige juridische grondslagen uitleggen die we gebruiken om uw persoonlijke informatie te verwerken.

Als zodanig kunnen we de volgende juridische grondslagen gebruiken om uw persoonlijke informatie te verwerken:

 • Toestemming: we kunnen uw informatie verwerken als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
 • Gerechtvaardigd belang: we kunnen uw informatie verwerken wanneer we van mening zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen en die belangen uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden niet overschrijden.
 • Wettelijke verplichtingen: we kunnen uw informatie verwerken wanneer we van mening zijn dat dit nodig is voor naleving van onze wettelijke verplichtingen, zoals samenwerking met een rechtshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, uitoefening of verdediging van onze wettelijke rechten, of openbaarmaking van uw informatie als bewijs in gerechtelijke procedures waarbij we betrokken zijn.
 • Vitale belangen: we kunnen uw informatie verwerken wanneer we van mening zijn dat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een derde te beschermen, zoals situaties waarin potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon betrokken zijn.

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

We kunnen uw persoonlijke informatie moeten delen in de volgende situaties:

 • Bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw informatie delen in het geval van een bedrijfsfusie tussen ons en een andere organisatie.

 • Wanneer we Google Analytics gebruiken: We kunnen informatie delen met Google Analytics om het gebruik van onze diensten te volgen en te analyseren. De Google Analytics-advertentiefuncties die we kunnen gebruiken, omvatten: Google Analytics-demografie- en interesse-rapportage en Google Display Network-impressierapportage. Om u af te melden voor tracking door Google Analytics over al onze diensten, bezoekt u https://tools.google.com/dlpage/optout.

5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën gebruiken om toegang te krijgen tot of informatie op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, is uiteengezet in ons cookiebeleid.

6. HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die worden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is bij wet. Wanneer we geen lopende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, anonimiseren we dergelijke informatie of, indien dit niet mogelijk is, slaan we uw persoonlijke informatie veilig op en isoleren we deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de beveiliging van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Echter, ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beschermen, kan geen enkele elektronische transmissie via internet of informatieopslagtechnologie gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derden onze beveiliging kunnen omzeilen en onrechtmatig toegang kunnen krijgen tot, stelen of wijzigen van uw informatie.

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In sommige regio's (zoals de EER, VK en Zwitserland) heeft u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld in sectie 11. We zullen elk verzoek overwegen en er naar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via info@ndsm.nl. Houd er rekening mee dat dit de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan niet zal beïnvloeden, noch de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op basis van wettelijke verwerkingsgronden anders dan toestemming.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u ons e-mailen op info@ndsm.nl.

9. REGELINGEN VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (DNT) -functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om niet te worden gevolgd en gegevens over uw online browsactiviteiten te laten monitoren en verzamelen. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browser-signalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om online niet te worden gevolgd. Als er in de toekomst een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we moeten volgen, zullen we u op de hoogte brengen van die praktijk in een herziene versie van deze privacyverklaring.

10. DOEN WE UPDATES NAAR DEZE KENNISGEVING?

Ja, we zullen deze kennisgeving bijwerken indien nodig om te voldoen aan relevante wetgeving. De bijgewerkte versie wordt aangeduid met een bijgewerkte 'Herzien' datum en de bijgewerkte versie is van kracht zodra deze toegankelijk is.

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons e-mailen op info@ndsm.nl of contact met ons opnemen via de post op: Stichting NDSM-werf, NDSM-plein 90c, 1033WB, Amsterdam, Nederland.