Disclaimer

Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook, geplaatst door derden op de website www.ndsm.nl of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website www.ndsm.nl (hierna: deze website).

Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. zijn niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van deze website.

De informatie op deze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. behouden zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze websites en de websites (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. en de aan hen gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige (directe-, indirecte- en/of gevolg-) schade (ten gevolge van) (en/of) computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) deze websites of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en / of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. of hun licentiegevers.

Het gebruik van (delen) van de vormgeving en / of de inhoud van de website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V.  en / of een (of meer) andere rechthebbende(n).

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden via info@ndsm.nl.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina’s van een website worden meegestuurd en op jouw computer of ander apparaat worden opgeslagen. We kunnen functionele, analytische en trackingcookies plaatsen. Trackingcookies worden alleen geplaatst als je hier toestemming voor geeft via de cookiemelding. Met behulp van deze cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd.

Google Analytics

Google Analytics is een tool waarmee we gebruikersgedrag binnen de website bijhouden. We hebben Google Analytics zo ingesteld dat het aan de richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens voldoet. Ook hebben we een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld worden uitsluitend en alleen met uw toestemming gebruikt voor onze maandelijke digitale mailingen. Incidenteel kan er een extra mailing verstuurd worden, indien wij denken dat deze informatie relevant voor u kan zijn. Uitschrijven voor deze mailingen kan altijd door middel van de uitschrijflink die onderaan de nieuwsbrief staat. Zodra u uitgeschreven bent verdwijnen uw gegevens uit onze database.

Alle bepalingen en voorwaarden van Stichting NDSM-werf en BMB ontwikkeling B.V. zijn van toepassing

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.