Stichting NDSM-werf zoekt Penningmeester / Bestuurslid

Heb jij affiniteit met financiële governance en/of zakelijke leiding? Stichting NDSM-werf zoekt op korte termijn een penningmeester / bestuurslid.

De NDSM-werf in Amsterdam Noord is een ruig, avontuurlijk en iconisch gebied aan de oever van het IJ. Het vrije karakter, de voormalige industriële gebouwen en de creatieve sfeer vormen het decor waar cultuur, zelforganisatie en stedelijke ontwikkeling samenkomen. De Stichting NDSM-werf programmeert en beheert het ca. 38 ha grote buitenterrein van de NDSM- werf Oost en werkt in haar rol van regisseur – samen met de werfgemeenschap – aan een breed cultureel programma met als doel de uniciteit van de voormalige werf zichtbaar te maken. 

De NDSM-werf staat aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk. Over enkele jaren zijn alle nieuwe woningen op de NDSM-werf West klaar en is de ontwikkeling van de aanpalende gebieden – Overhoeks en Buiksloterham – in een volgende fase beland. Daarmee wordt de NDSM-werf nog explicieter een onderdeel van de steeds uitbreidende stad dan het de afgelopen jaren al was. Met alle kansen en beperkingen in de programmering van de culturele werf die daarbij horen. 

Het bestuur van de Stichting NDSM-werf is eindverantwoordelijk voor beleid, activiteiten, financiën en organisatie. De uitvoering en dagelijkse leiding zijn gedelegeerd aan de directie. Het bestuur bestaat uit zes personen en komt circa vijf keer per jaar bij elkaar. Er wordt bestuurd op hoofdlijnen, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheden, en met een gepaste afstand tot de werkorganisatie. Indien nodig, verlenen bestuursleden hand- en spandiensten aan de directie vanuit hun expertise.

De rol van bestuurslid bij de Stichting NDSM-werf is onbezoldigd. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaar en kunnen voor maximaal twee termijnen herbenoemd worden. De Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur.

PROFIEL:

Voor de rol van penningmeester is het bestuur van de Stichting op zoek naar een deskundige op het gebied van financiële governance en/of zakelijke leiding. De penningmeester is namens het bestuur de sparringpartner van de directie over financieel beleid en uitvoering daarvan. De penningmeester ziet namens het bestuur specifiek toe op de financiële verplichtingen, rapportage en verantwoording van de stichting.  De penningmeester stemt af met de externe accountant over de jaarrekening en de controle daarop. De beoogde penningmeester vult de financiële rapportage van de directie aan het bestuur aan waar nodig, ligt deze verder toe, en adviseert bestuursleden in gezamenlijk te nemen besluiten.

De beoogde penningmeester van het bestuur van Stichting NDSM-werf:

  • Heeft kennis van en affiniteit met de aard, cultuur en doelstellingen van de Stichting;
  • Heeft ervaring met (het besturen van, dan wel, toezicht houden op) een soortgelijke organisatie;
  • Heeft ervaring met het gebied van financiële governance binnen de cultuursector of vergelijkbaar;
  • Heeft kennis van, ervaring of affiniteit met het geografische werkgebied van de Stichting;
  • Beschikt over de nodige financiële vaardigheden, en is hands-on op control gericht.
  • Is in staat om ten opzichte van de andere leden van het bestuur en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren; 

Stichting NDSM-werf onderschrijft de doelstellingen en uitgangspunten van de diversiteitscode voor de cultuursector. Het bestuur streeft naar een evenwichtige samenstelling waarin ervaring en expertise, gender, leeftijd en diversiteit in achtergrond, bijdragen aan de organisatiecultuur en doelstellingen die de Stichting nastreeft op het gebied van een meerstemmige inclusieve programmering. 

De Stichting verzoekt geïnteresseerde kandidaten zich uiterlijk te melden voor 9 Mei. Dit kan, middels een korte toelichting en relevante informatie, gestuurd worden aan de secretaris van het bestuur – Nathanja van Dijk: [email protected] . Voor vragen of informatie aangaande de vacature kunnen geïnteresseerden terecht op +31(0)20 4931070 of [email protected]

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.