Open Call 2021

Na drie eerdere edities in 2018, 2019 en 2020 organiseert Stichting NDSM-werf dit jaar weer de NDSM Open Call. Kunstenaars en creatieven met een werkplek op de NDSM-werf worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor een nieuw, publiek toegankelijk kunstproject op de werf. Een jaarlijks wisselende, speciaal samengestelde programmaraad met afgevaardigden vanuit de werf kiest de winnaar(s).

Achtergrond

De NDSM-werf is een plek voor kunst, cultuur en creatieve vindingrijkheid. Niet in de laatste plaats is dat te danken aan de zeer diverse en actieve gemeenschap van circa 400 kunstenaars die hun studio hebben in de NDSM Loods, onder één van de hellingen, bij Treehouse of elders op de werf. Voor hen is de NDSM vaak meer dan alleen een werkplek. Het charismatische, uitgestrekte terrein vormt tevens een inspiratiebron voor nieuwe kunstprojecten. Artistieke initiatieven die hieruit voortkomen hebben oog voor stedelijke onderstromen die een sporadische bezoeker vaak ontgaan, en om die reden zijn ze vaak van grote waarde voor de identiteit van het gebied.

Opdracht

Met de NDSM Open Call richt Stichting NDSM-werf zich op initiatieven die voortkomen uit de zogenaamde ‘voedingsbodem’ van de NDSM. We roepen alle ontwerpers, theatermakers, beeldend kunstenaars, ambachtslieden, uitvinders, musici en andere creatieven uit de werfgemeenschap op om een voorstel in te dienen voor kunstprojecten en culturele initiatieven die zij buiten op het NDSM-terrein willen realiseren.

Voor deze editie van de Open Call vragen we jullie na te denken over het huidige tijdsgewricht; waar is nu behoefte aan? De werf heeft een relatief stil jaar achter de rug, net als de rest van de stad, met minimale reuring en beperkte mogelijkheden elkaar te ontmoeten, uit te wisselen. Wat zou jij gebruikers, bezoekers en toevallige passanten mee willen geven? En wat voor vorm kan dit aannemen als publiek toegankelijk kunstproject? Een (tijdelijke) installatie die dient als ontmoetingsplek (op afstand), een performance vanuit sport en spel, een interventie die om reflectie vraagt, of juist iets heel anders. Kortom: visualiseer een project dat laat zien wat jij bezoekers gunt, waar je ze nu in aanraking mee wilt brengen, en creëer een ontwerp/interventie die ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Het project mag overal op de werf gesitueerd zijn, mits het plaatsvindt in de openbare ruimte. Denk aan de drie reeds op de werf aanwezige bouwborden waar werk op geëxposeerd kan worden, of de lege betonnen ‘bak’ naast Noorderlicht waar eerder het werk van Zoro Feigl te zien was en die een nieuwe bestemming verdient. Alle openbare ruimte mag ingezet worden en alle ideeën zijn welkom. De uiteindelijke locatie van het werk wordt gekozen in afstemming met Stichting NDSM-werf zodat het past binnen de algehele planning.

 

 

Programmaraad
De programmaraad die de inzendingen beoordeelt, bestaat uit Ewa Scheifes en Petra Heck van Stichting NDSM-werf, aangevuld met de volgende namen:

 • Sue Doeksen (kunstenaar)
 • Marjanne van Helvert (kunstenaar)
 • Willem Dielemans (winnaar Open Call 2020)
 • Mike van Wetten (mede-oprichter MACA)

Hoe?

Stichting NDSM-werf stelt voor deze Open Call €6.000 per project beschikbaar – met een maximum van twee projecten – voor de realisatie van een cultureel project en organisatorische ondersteuning. De Open Call is gericht op creatieven die aantoonbaar hun werkplek hebben op de NDSM-werf, maar er wordt geen onderscheid gemaakt in kunstvorm, medium, vakrichting, specialisme, interessegebied of materiaal. Ook het type projecten is open: alles mag, alles kan. Voorwaarden is dat het project in 2021 plaatsvindt, tussen mei en juli, en op het buitenterrein van de NDSM-werf wordt gerealiseerd – er geldt dus een presentatieverplichting. En daarnaast dat het werk publiekelijk zichtbaar is of te beleven is voor (een kleinschalig) publiek. Gezien de huidige maatregelen die van kracht zijn is het belangrijk dat het project in beperkte, of gereguleerde mate bezocht kan worden door publiek. Tot slot moet de cofinanciering van het project, indien daar sprake van is, op het moment van indienen volledig gedekt zijn.

Voorstel indienen

Voorstellen dienen vóór 19 maart opgestuurd te worden naar [email protected]. Een voorstel bestaat uit de volgende onderdelen, samengevoegd in één PDF (max. 8 pagina’s):

 • beschrijving project (max. 2 pagina’s)
 • motivatie (max. 1 pagina)
 • cv of biografie van de maker(s) 
 • begroting + dekkingsplan – hieruit dient de gevraagde bijdrage binnen het traject van de NDSM Open Call duidelijk naar voren te komen 
 • planning + streefdatum voor opening/presentatie/onthulling voorjaar 2021
 • evt. referentiemateriaal in de vorm van max. 10 foto’s, max. 3 1/2 minuten
 • film of audio, max. 2 A4 tekst. 

De inzendingen van de NDSM Open Call worden beoordeeld door een programmaraad, bestaande uit Willem Dielemans (winnaar Open Call 2020), Mike van Wetten (medeoprichter MACA), en kunstenaars Sue Doeksen en Marjanne van Helvert. Het streven is om de winnaar(s) voorjaar 2021 te presenteren. Gezien de huidige omstandigheden kan dit tijdsbestek nog veranderen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ewa Scheifes of Petra Heck via [email protected].

Ja, ik wil een voorstel indienen!

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.