Open Call 2020

Na twee succesvolle edities in 2018 en 2019 organiseert Stichting NDSM-werf ook dit jaar weer de NDSM Open Call. Kunstenaars en creatieven met een werkplek op de NDSM-werf worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor een nieuw, publiekelijk toegankelijk kunstproject op de werf. Een jaarlijks wisselende, speciaal samengestelde programmaraad met afgevaardigden vanuit de werf kiest de winnaar(s). 

Achtergrond

De NDSM-werf is een plek voor kunst, cultuur en creatieve vindingrijkheid. Niet in de laatste plaats is dat te danken aan de zeer diverse en actieve gemeenschap van circa 400 kunstenaars die hun studio hebben in de NDSM loods, onder één van de hellingen, bij Treehouse of elders op de werf. Voor hen is de NDSM vaak meer dan alleen een werkplek. Het charismatische, uitgestrekte terrein vormt tevens een inspiratiebron voor nieuwe kunstprojecten. Artistieke initiatieven die hieruit voortkomen hebben oog voor stedelijke onderstromen die een sporadische bezoeker vaak ontgaan, en om die reden zijn ze vaak van grote waarde voor de identiteit van het gebied.

Opdracht

De NDSM Open Call richt zich op initiatieven die voortkomen uit de zogenaamde ‘voedingsbodem’ van de NDSM. Het is een oproep aan alle ontwerpers, theatermakers, beeldend kunstenaars, ambachtslieden, uitvinders, musici en andere creatieven uit de werfgemeenschap om een voorstel in te dienen voor kunstprojecten en culturele initiatieven die zij buiten op het NDSM-terrein willen realiseren.

Voor deze editie van de call dient de corona-crisishuidige situatie als het vertrekpunt. Covid-19 grijpt de laatste maanden om zich heen en heeft een grote impact op hoe we ons momenteel noodgedwongen bewegen in de publieke ruimte. Nu de staat van intelligente lock-down langzamerhand wordt versoepeld gaan we weer naar buiten en groeit – vooral op zomerse dagen – de druk op de beschikbare buitenruimte zoals parken. Het immense terrein van de NDSM kan uitkomst bieden, mits goed vormgegeven. Want hoe ziet dat eruit, veilig samenzijn in de publieke ruimte?

We nodigen daarom creatieven uit om te verbeelden hoe de nieuwe realiteit van ‘samen zijn op afstand’ de NDSM werf en de activiteiten in de publieke ruimte vormgeeft. De huidige beweging naar een (tijdelijke) 1,5 meter samenleving toe vraagt om ander gebruik van de collectieve publieke ruimte. Hoe kunnen we deze op solidaire wijze ‘delen’ of laten gebruiken? Denk aan een ontwerp voor straatmeubilair of multifunctioneel object die rekening houdt met de 1,5 meter afstand, performances die reageren op deze nieuwe sociale werkelijkheid of interventies die (tijdelijk) een nieuwe functie aan de werf toevoegen. Kortom: visualiseer hoe het toekomstige gebruik van de publieke ruimte eruit zou kunnen zien in wat voor vorm dan ookelke gewenste vorm, en creëer een ontwerp/interventie die ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. De maximale financiële bijdrage voor een project is €6.000, waarbij maximaal 20% van de begroting voor een eigen fee gereserveerd mag worden.

Programmaraad

De programmaraad die de inzendingen beoordeelt, bestaat uit Ewa Scheifes en Petra Heck van Stichting NDSM-werf, aangevuld met de winnaars van vorig jaar:

  • Henk Schut
  • Carina de Wit
  • Marc Faasse

Hoe?

Stichting NDSM-werf stelt voor de Open Call 2020 maximaal €6.000 beschikbaar voor de realisatie van een cultureel project en organisatorische ondersteuning. De Open Call is gericht aan creatieven die aantoonbaar hun werkplek hebben op de NDSM-werf, maar er wordt geen onderscheid gemaakt in kunstvorm, medium, vakrichting, specialisme, interessegebied of materiaal. Ook het type projecten is helemaal open: alles mag, alles kan. Voorwaarde is dat het project uiterlijk in het najaar van 2020 op het buitenterrein van de NDSM-werf wordt gerealiseerd – er geldt dus een presentatieverplichting. En daarnaast dat het werk publiekelijk zichtbaar is of te beleven is voor (een kleinschalig) publiek. Gezien de huidige maatregelen die van kracht zijn is het belangrijk dat het project in beperkte, of gereguleerde mate bezocht of beleefd kan worden door publiek. Tot slot moet de cofinanciering van het project, indien daar sprake van is, op het moment van indienen volledig gedekt zijn.

Voorstel indienen

Creatieven die willen deelnemen dienen uiterlijk 15 juni 2020 een voorstel op te sturen naar [email protected]. Een voorstel bestaat uit de volgende onderdelen:
– beschrijving project (max. 500 woorden)
– motivatie (max. 300 woorden)
– cv of biografie van de maker(s) (max. 300 woorden)
– begroting + dekkingsplan – hieruit dient de gevraagde bijdrage binnen het traject van de NDSM Open Call duidelijk naar voren te komen
– planning + streefdatum voor opening/presentatie/onthulling najaar 2020
– evt. referentiemateriaal in de vorm van max. 10 foto’s, max. 3 1/2 minuten
film of audio, max. 2 A4 tekst.

Een voorstel dient in één pdf-bestand als volgt opgeslagen: ‘voornaam_achternaam_projectnaam.pdf’ te worden aangeleverd.

De inzendingen van de NDSM Open Call worden beoordeeld door een programmaraad die een selectie maakt uit alle inzendingen. Het streven is om de geselecteerde werken najaar 2020 middels een manifestatie te presenteren. Gezien de huidige omstandigheden kan dit tijdsbestek nog veranderen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ewa Scheifes of Petra Heck via [email protected].

Ja, ik wil een voorstel indienen!

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.