Nieuwe directie Stichting NDSM-werf aangesteld

Na het vertrek van Kim Tuin zal per 1 september de directie van Stichting NDSM-werf gevormd worden door Demian de Rooij (algemeen directeur) en Lucas Bonekamp (zakelijk directeur). Ze zijn allebei thans werkzaam bij de stichting als resp. werfregisseur en zakelijk leider. De nieuwe directie wordt vooralsnog voor de duur van een jaar aangesteld.

Het is een bewuste keuze geweest van het bestuur om de opvolging van directie intern te zoeken. Voorzitter Thomas van Dalen: “Met het aantreden van Demian de Rooij en Lucas Bonekamp is de continuïteit van het dagelijkse reilen en zeilen van de Stichting gewaarborgd. Met hun beider ervaring en achtergrond zijn zij op dit moment de juiste personen om leiding te geven aan de Stichting NDSM-werf. Wij zien met vertrouwen uit naar de samenwerking en wensen hen alle succes.” Demian de Rooij zal zich als algemeen directeur toeleggen op beheer en (commerciële) evenementen terwijl Lucas Bonekamp als zakelijk directeur de bedrijfsvoering en de kunstprogrammering voor zijn rekening neemt.

Over Stichting NDSM-werf

De Stichting NDSM-werf beheert en programmeert het buitengebied van de NDSM-werf en werkt in haar rol van regisseur – samen met de gemeenschap en andere samenwerkingspartners – aan een breed cultureel programma.  Zo is op initiatief van de Stichting dit jaar Sociëteit Sexyland gerealiseerd en wordt Fatberg van kunstenaar Arne Hendriks op de werf ontwikkeld. Daarnaast fungeert de Stichting als gastgever voor festivals zoals DGTL en Pitch, en andere evenementen op de werf.

Voor de beleidsperiode 2017-2020 ontvangt de Stichting een meerjarige subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor het realiseren van een ambitieus artistiek programma. In het beleidsplan ‘Ruimte voor de Stad’ stelt de Stichting zichzelf de opdracht om de wereld – maar in ieder geval Amsterdam – te overtuigen van de unieke status van de werf als plek van blijvende tijdelijkheid en van creatief experiment; de onmisbare culturele vrijplaats van Amsterdam. Kim Tuin heeft zich de afgelopen jaren met energie en passie ingezet voor dit streven. Het bestuur betreurt haar vertrek dan ook zeer. De Stichting NDSM-werf zal de mede door haar ontwikkelde visie en plannen in de komende tijd verder vorm geven.

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.