NDSM Open Call 2019

Na de succesvolle eerste editie in 2018 organiseren Stichting NDSM-werf en Stichting Kinetisch Noord ook dit jaar weer de NDSM Open Call. Kunstenaars, ambachtslieden en creatieven met een werkplek op de NDSM-werf worden uitgenodigd om vóór maandag 8 april 2019, 09.00 uur, een projectvoorstel in te dienen voor een nieuw kunstproject op de werf. Een programmaraad maakt een selectie uit de ingediende voorstellen, die vervolgens een financiële bijdrage ontvangen om het project te realiseren.
Achtergrond
De NDSM-werf is een plek voor kunst, cultuur en creatieve vindingrijkheid. Niet in de laatste plaats is dat te danken aan de zeer diverse en actieve gemeenschap van circa 400 kunstenaars die hun studio hebben in de NDSM-loods, onder één van de hellingen, bij Treehouse of elders op het NDSM-terrein. Het charismatische, uitgestrekte terrein vormt ook een inspiratiebron voor nieuwe kunstprojecten.
Artistieke initiatieven die hieruit voortkomen hebben oog voor stedelijke onderstromen en om die reden zijn ze vaak van grote waarde voor de identiteit van het gebied. De NDSM Open Call richt zich op dergelijke initiatieven, die voortkomen uit de zogenaamde ‘voedingsbodem’ van de NDSM. Het is een oproep aan alle ontwerpers, theatermakers, beeldend kunstenaars, ambachtslieden, uitvinders, musici en andere creatieven uit de werfgemeenschap om een voorstel in te dienen voor kunstprojecten en culturele initiatieven die zij op het NDSM-terrein willen realiseren.
Voorstel indienen?
Stichting NDSM-werf en Stichting Kinetisch Noord stellen voor deze Open Call gezamenlijk maximaal € 30.000 beschikbaar voor de realisatie van culturele projecten. De NDSM Open Call is exclusief gericht op creatieven die aantoonbaar een werkplek hebben op de NDSM-oost [1].
Er wordt geen onderscheid gemaakt in kunstvorm, medium, vakrichting, specialisme, interessegebied of materiaal. Ook het type projecten is in principe helemaal open: alles mag alles kan. Wel is het belangrijk dat de projecten op de NDSM worden gerealiseerd en te zien zullen zijn voor publiek. In ieder wordt er een presentatie (in welke vorm dan ook) verlangd in het weekend van 28 en 29 september 2019.
Creatieven die willen deelnemen kunnen HIER vóór maandag 8 april 2019, 09.00u  een voorstel indienen. Een voorstel bestaat uit de volgende onderdelen:
  • beschrijving project (max. 500 woorden)
  • motivatie (max. 300 woorden)
  • cv of biografie van de maker(s) (max. 300 woorden)
  • begroting + dekkingsplan: hieruit dient de gevraagde bijdrage binnen het traject van de NDSM Open Call duidelijk naar voren te komen
  • planning + streefdatum voor  de opening, presentatie of onthulling
  • evt. referentiemateriaal in de vorm van max. 10 foto’s, max. 3½  minuut film of audio, max. 2 A4 tekst (te versturen via WeTransfer naar [email protected])
  • voorstellen mogen zowel in het Nederlands en Engels worden ingediend

Een projectvoorstel dient te worden vergezeld van een kloppende begroting en dekkingsplan. De begroting dient inzicht te geven in de totale kosten van het project, eventueel ondersteund met offertes van leveranciers. Het dekkingsplan geeft aan hoeveel er binnen de regeling van de NDSM Open Call wordt aangevraagd, de hoogte van eventuele eigen investeringen of bijdragen van derden en of deze al zijn toegezegd. In dat laatste geval is het aan te raden een intentieverklaring of beschikking mee te sturen. Ondersteuning vanuit derden of eigen investeringen zijn geen voorwaarde voor toekenning.

Aan de hoogte van het aan te vragen bedrag wordt geen minimum of maximum gesteld. De programmaraad zal bij uiteindelijke selectie rekening houden met de totale beschikbare middelen binnen de NDSM Open Call. De projecten die een bijdrage ontvangen worden in het laatste weekend van september (28 en 29 september) gepresenteerd tijdens een werf-brede culturele manifestatie.

De programmaraad zal in de week van 29 april de geselecteerde projecten bekend maken, ook via de website ndsm.nl en social media.

Voor meer informatie kijk op de website ndsm.nl/opencall2019. Voor vragen kunt u per mail contact opnemen met Kim Ragetli (operations manager Stichting Kinetisch Noord) via [email protected] of Jessica Voorwinde (projectleider Kunst Stichting NDSM-werf) via [email protected].


[1] Onder NDSM-werf oost wordt het gebied verstaan dat ligt ingeklemd tussen de Ms. Van Riemsdijkweg Cornelis Douweskanaal-Oost (noord), Johan van Hasseltkanaal (oost) en het IJ.
NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.