NDSM OPEN CALL 2018

NDSM OPEN CALL 2018
De Stichting NDSM-werf en Stichting Kinetisch Noord bundelen hun krachten voor een nieuw initiatief: de NDSM Open Call. Kunstenaars, ambachtslieden en creatieven met een werkplek op de NDSM-werf worden uitgenodigd om vóór 15 juli 2018, 24:00 een projectvoorstel in te dienen voor een nieuw kunstproject op de werf. Een programmaraad maakt een selectie uit de ingediende voorstellen, die vervolgens een financiële bijdrage ontvangen om het project te realiseren.

Achtergrond
De NDSM-werf is een plek voor kunst, cultuur en creatieve vindingrijkheid. Niet in de laatste plaats is dat te danken aan de zeer diverse en actieve gemeenschap van circa 400 kunstenaars die hun studio hebben in de NDSM-loods, onder één van de hellingen, bij Treehouse of elders op het NDSM-terrein. Het charismatische, uitgestrekte terrein vormt ook een inspiratiebron voor nieuwe kunstprojecten.
Artistieke initiatieven die hieruit voortkomen hebben oog voor stedelijke onderstromen en om die reden zijn ze vaak van grote waarde voor de identiteit van het gebied. De NDSM Open Call richt zich op dergelijke initiatieven, die voortkomen uit de zogenaamde ‘voedingsbodem’ van de NDSM.

Voorstel indienen?
Stichting NDSM-werf en Stichting Kinetisch Noord stellen voor deze Open Call gezamenlijk maximaal € 35.000 beschikbaar voor de realisatie van culturele projecten. De NDSM Open Call is exclusief gericht op creatieven die aantoonbaar een werkplek hebben op de NDSM-oost. Er wordt geen onderscheid gemaakt in kunstvorm, medium, vakrichting, specialisme, interessegebied of materiaal. Ook het type projecten is in principe helemaal open: alles mag alles kan. Wel is het belangrijk dat de projecten op de NDSM worden gerealiseerd en te zien zullen zijn voor publiek.

Een projectvoorstel dient te worden vergezeld van een kloppende begroting en dekkingsplan. De begroting dient inzicht te geven in de totale kosten van het project, eventueel ondersteunt met offertes en leveranciers. Het dekkingsplan geeft aan hoeveel er binnen de regeling van de NDSM Open Call wordt aangevraagd, de hoogte van eventuele eigen investeringen of bijdragen van derden en of deze al zijn toegezegd. In dat laatste geval is het aan te raden een intentieverklaring of beschikking mee te sturen. Ondersteuning vanuit derden of eigen investeringen zijn geen voorwaarde voor toekenning.

Aan de hoogte van het aan te vragen bedrag wordt geen minimum of maximum gesteld. De programmaraad zal haar uiteindelijke selectie rekening houden met de totale beschikbare middelen binnen de NDSM Open Call. De projecten die een bijdrage ontvangen worden bij voorkeur in de tweede week van oktober gepresenteerd te worden tijdens een werf-brede culturele manifestatie. (Dit is tevens het weekend van NDSM OPEN.) Indien dit niet mogelijk is dient er een concrete streefdatum voor de presentatie te worden voorgesteld.
Creatieven die willen deelnemen dienen vóór 15 juli 2018, 24:00 een voorstel op te sturen naar [email protected]. Een voorstel bestaat uit de volgende onderdelen:

– beschrijving project (max. 500 wrd)
– motivatie (max. 300 wrd)
– CV en/of biografie van de maker(s) (max. 300 wrd)
– begroting + dekkingsplan (zie beschrijving hierboven)
– planning + streefdatum voor opening/presentatie/onthulling
– evt. referentiemateriaal in de vorm van max. 10 foto’s, max. 3 1/2 minuten
film of audio, max. 2 A4 tekst.
– voorstellen mogen in het Nederlands en Engels worden ingediend.

De programmaraad zal op 15 augustus de geselecteerde projecten bekend maken via de websitendsm.nl en social media. De projecten zullen mid-oktober 2018 rondom een manifestatie gepresenteerd worden. Voor vragen kunt u per mail contact opnemen met Kim Ragetli (operations manager Stichting Kinetisch Noord) via [email protected] of Rieke Vos (curator Stichting NDSM-werf) via [email protected].

Enkele links naar kunstprojecten van de NDSM gemeenschap:

C-Chain van We Make Carpets
Niets van Henk Schut
De Stelling van Bart en Klaar
Mapping Cities on a Drift van Valerie van Leersum

 

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.