NDSM Energie en Eneco bundelen krachten voor groene toekomst

NDSM Energie, een ondernemerscollectief van ruim 60 bedrijven, en Eneco herkennen een sleutelrol voor lokale initiatieven in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in Nederland. De partijen richten dan ook een projectbureau op om lokale energieoplossingen te realiseren, in samenwerking met lokale bedrijven.

In de praktijk leidt dit in eerste instantie tot verschillende samenwerkingen met bedrijven op de NDSM-werf, zoals de installatie van zonnepanelen en de inzet van elektrisch vervoer en opslagbatterijen. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre energieopslag en onderlinge uitwisseling van energie bijdraagt aan het versnellen van de lokale energietransitie.

Ecosysteem voor duurzame energie

Martijn Pater, voorzitter van NDSM Energie, in het persbericht: “Slim samenwerken en pionieren zijn cruciaal voor een succesvolle energietransitie. Dat vormt ook de basis voor onze coöperatie. Door te pionieren en te innoveren willen we met Eneco op de NDSM-Werf een nieuw lokaal ‘ecosysteem’ creëren voor duurzame energieopwekking, levering en verbruik. Een ecosysteem dat te gebruiken is als schaalbare blauwdruk voor andere bedrijventerreinen en communities. Zo maken we samen van de NDSM-Werf het bedrijventerrein van de toekomst en kunnen we een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.”

Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco, is enthousiast over de samenwerking: “Eneco heeft expliciet gekozen voor duurzaamheid en zet in op een decentrale energievoorziening, in nauwe samenwerking met klanten en partners. Nederland telt al meer dan driehonderd lokale en regionale energie-initiatieven, waaronder een aantal pioniers, zoals NDSM Energie, die zelf de regie nemen over de energievoorziening. Door in partnership met hen samen te werken, ondersteunen we bedrijven en bewoners in hun eigen energietransitie.”

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.