1m2 Groen | Ode aan wilde, spontane stadsnatuur (2021) door Bart & Klaar Archief

PROGRAMMA VAN STICHTING NDSM-WERF

Rond 1850 wordt het grondgebied gewonnen op het water, en wordt ingepolderd om industrieterrein te worden. Vanaf 1920 vestigd NDSM zich in dit gebied met grote scheepsbouw. De schaal is de voorwaarde voor productie van steeds groter wordende schepen. Er is Veel ruimte op land en water en de meeste ruimte blijft onverhard, blijkt uit recent historisch onderzoek door M&A. Na het faillisement in 1983 raakt het terrein in ongebruik, en dient de tussentijd aan. De scheepswerf wordt een heuspauze landschap. Veel hopen vervuilde grond en fazaten tref ik aan, midden jaren negentig bij mijneerste bezoeken aan het totaal afgesloten terrein. Het wilde en totaal onaangepaste treft mij. Metmenselijke activiteiten en plannen voor een aanliggende stadswijk, komt zonering en ordening. Hetspontane wordt langzaam ingeperkt. Alles lijkt nu gereguleerd en aangeharkt. Tenzij je echt goedgaat kijken….

Bart en Klaar verwezelijken met hun 1m2 Groen een ode aan wilde, spontane stadsnatuur op ndsm. Ze doen ook een poging tot de classificering van gebiedseigen soorten, met plantaardige pioniers op NDSM zoals braam, vlier, wilg etc. Welke weerbarstige planten dringen de ruimte binnen en weten te overleven op zichzelf, in hun eigen millieu? Welke vegetatie neemt het postindustriele landschap in en wordt zo gebiedseigen? Het doel hierbij is niet om een droge inventarisatie of ‘waardestelling’ te maken, maar een poetische ‘compositie’ van wat spontaan is, en nooit zo bedoeld is als resulaat. Het project is tevens veld onderzoek naar de verschuivende begrippen als’ruig’ spontaan/ wild en onaangeharkt gebied. Voor dit prject gaan Bart en Klaar o.a. de samenwerking aan met M&A Amsterdam, stadsarcheologen, biologen en filosofen.

Stichting NDSM-werf vroeg ook kunstenaar K. Mac Bride een vierkante meter groen in te vullen op de NDSM-werf. Klik hier voor haar visie op 1m2 groen.

Over Bart en Klaar

Bart en Klaar werken sinds 2005 als duo met als uitvalsbasis de NDSM-werf Amsterdam waar zij als een van de pioniers hun atelier in de X-Helling creëerden. Vanuit een onafhankelijke, kritische positie proberen zij een gesprek op gang te krijgen tussen verschillende disciplines en denkrichtingen, over kunst, geld en idealisme

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.