Kunstinstallatie laat bezoekers gefilterde lucht inademen op NDSM

Kunstenaar Anne-Jan Reijn is een van de twee winnaars van de Open Call die dit jaar werd uitgeschreven door Stichting NDSM-werf. Zijn installatie Public air filters  maakt deel uit van de tentoonstelling Asbestos, the Magic Mineral in Nieuw Dakota. Deze tentoonstelling opent half september aldaar. De luchtfilters zijn vanaf 11 juli al terug te vinden in de openbare ruimte van de NDSM-werf.

Openbare luchtfilters 

Anne-Jan Reijn stelt zich de vraag wat er zich eigenlijk afspeelt in de buitenlucht die we inademen. Door lucht in de openbare ruimte te filteren ontstaat er automatisch een tweedeling: gefilterde lucht en ongefilterde lucht. Hierdoor wordt er direct een vraag opgeworpen: is de ongefilterde lucht dan misschien niet te vertrouwen? De serie sculpturen van Anne Jan is tussen juli en oktober te bezichtigen en is in deze periode veranderlijk. Dit trage proces vormt in feite de essentie van het werk.

In theorie laat iedere kubieke meter gefilterde lucht een residu achter op de buitenkant van de filters. De kunstenaar wil spelen met dit residu, waardoor er een archeologie van luchtfilter-vervuiling ontstaat, waarbij een vorm van manipulatie geoorloofd is. Wat als dat residu op de filters de meest waanzinnige gekleurde kristallen vormt? Heeft dat een direct psychologisch gevolg, waardoor de lucht die we inademen bijvoorbeeld onwenselijk of onaangenaam wordt? Reijn speelt met het idee van gevaar dat we niet kunnen zien. Onzichtbare risico’s die zich in de lucht bevinden zoals asbest, of een virus, boezemen angst in, maar kunnen ook een vorm van ontzag oproepen. De kunstenaar biedt met dit werk een ander perspectief op dit gegeven door het materialiseren van het onzichtbare. “We zijn voortdurend verbonden met onzichtbare materie – en daarmee ook de risico’s – en we proberen deze stelselmatig uit te bannen. In het huidige tijdsgewricht staat de vertrouwensband die we hebben met wetenschap en politiek onder grote druk”, aldus Anne-Jan Reijn.

De kunstenaar beweert onder geen beding dat de gefilterde lucht veiliger is dan de ongefilterde lucht: “Het gaat hier echt om een kunstwerk, wat speelt met het idee van onderscheid.”

Over NDSM Open Call van Stichting NDSM-werf

Stichting NDSM-werf doet jaarlijks een oproep aan makers en initiatieven op de werf om kunst en creativiteit op NDSM te stimuleren. Enkele eerdere winnaars waren: Henk Schut, theatergroep Babok en het Museum voor Onbedoelde Kunst. “Juist in deze moeilijke tijd willen wij kunstenaars en creatieven die een sterke relatie met de werf hebben ondersteunen om werk te kunnen blijven maken en dit aan publiek te kunnen presenteren”, aldus Petra Heck, curator bij de stichting. Dit jaar wonnen twee inzendingen. Naast Anne Jan Reijn won ook kunstenaar Luca Boscardin met zijn inzending Animal Factory. Dit zal later deze zomer te zien zijn op de werf.

Praktische informatie
Het werk ‘Public Air Filters’ is vanaf 11 juli te zien op de Ms. Van Riemsdijkweg op de NDSM-werf. De tentoonstelling ‘Asbestos’ is vanaf half september te zien in Nieuw Dakota.

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.