The Light Side of the Moon Festival

Het negatieve nieuws over Syrië wordt breed uitgemeten in de media. Maar Syrië is veel meer dan een oorlogsgebied, veel meer dan het land waar vluchtelingen vandaan komen. De organisatie W&T – de W staat voor muzikant Wasim Arslan, de T voor filmmaker Tarek Muazen – voelt sinds hun aankomst in Nederland de behoefte om deze negativiteit een wending te even. De behoefte om te laten zien dat er ook heel veel moois komt uit hun geboorteland. Het mini-festival The Light Side of the Full Moon is voortgevloeid uit het verlangen om een positief licht te laten schijnen op het overschaduwde Syrië.

Meer informatie

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.