The Feminine: Land of Welcome

De Internet Gids in Sociëteit Sexyland: een avond met literatuur, muziek en dans, waarbij de vraag naar wat het feminiene is in zachte contouren en aanstekelijke melodieën wordt onderzocht. Wat het masculiene is, daar worden we iedere dag in overvloed mee geconfronteerd, maar wat is eigenlijk het feminiene? ‘Het niet-weten is een goed begin,’ schrijft Christiane Singer in The Land of Welcome, ‘maar wat ik wel weet is dat het al het verschil maakt. Het geheim van het leven is het verschil.’ Het geheim van het leven mag gevierd. Een avond en een nacht met online lit mag in Sociëteit Sexyland, met essayistiek en Fuzzy Peach, met Chinese whispers en nieuwe dichters.

Met (onder anderen) / With (among others):
Nadia de vries (poetry), Gala Tellechea Velez (performance), Fabienne Rachmadiev, DJ Zoth, studio KNOL, Fiep van Bodegom, Nam Chi Nguyen, Tjeerd Posthuma (reading), DJ discourse, Kate Gaidamaka, Ksenija Serbina, Mary Ponomareva (visuals).

Tickets: 5 euro (incl. week membership Sexyland) or free for anyone who comes dressed up fitting to the theme (doorbitch decides)

ENGLISH: De Internet Gids (The Internet Guide) in artist Society Sexyland: an evening with new Dutch literature, international music and dance during which we explore through soft contours and catchy melodies what constitutes ‘the Feminine’. What the masculine is we are confronted with every day, but what is the feminine? ‘Not knowing represents a good start,’ writes Christiane Singer in The Land of Welcome, ‘but what I know vigorously is that it makes all the difference. The secret of life is difference.’ And the secret of life can be celebrated. An evening and a night with online lit mag DIG in Sexyland, with essayism and Fuzzy Peach, with Chinese whispers and new poets.

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.