Sound and Fury

Het woeden van de wereld dringt zich aan ons op in een onophoudelijke stroom beelden. Maar wat als die beelden verdwijnen en alleen geluid overblijft? Wat heeft het leven ons dan te zeggen, anders dan lawaai en geraas? Of gaat er dan een nieuwe veel sensitievere wereld voor je open, op de tast als een blinde?

Met één video en vier geluidskunstwerken presenteert Nieuw Dakota het werk van vijf jonge kunstenaars, die allen hun (master)opleiding aan academies in Amsterdam volgden en die nu furore maken op het internationale toneel: Jacob Dwyer, Sophie Serber, Richard John Jones, Smari Robertsson en Nora Turato. 

De kunstwerken maken deel uit van de collectie van Frits Bergsma met wie we in 2015 onder de titel Collector’s Choice een tentoonstelling maakten met alleen videowerken. In een tentoonstellingsconcept van Jozef Hey (BeamSysytems), tonen we nu een selectie van zijn recent aangekochte geluidskunstwerken. Het primaat van geluid, taal en het gesproken woord loopt als een rode draad door de tentoonstelling.

ENGLISH:

The raging of the world is forced upon us by an unrelenting stream of images. But what if these images would disappear and all that’s left is sound? What would life have to say to us then, other than sound and fury? Or will a new, much more sensitive world open up to you, led by touch like a blind person?

With one video and four audio artworks Nieuw Dakota presents the work of five young artists. Five artists that all completed a (masters)degree at academies in Amsterdam and are now making name for themselves on the international stage: Jacob Dwyer, Sophie Serber, Richard John Jones, Smari Robertsson en Nora Turato.

The artworks are part of the personal collection of Frits Bergsma with whom we in 2015 made the exhibition Collectors Choice, an exhibition comprised of all video works. In an exhibition concept by Jozef Hey (BeamSystems), we are now showing a selection of his recently purchased audio art works. Not only the primacy of sound over image but also the use of language and the spoken word, will run like a common thread through the space of Nieuw Dakota.

meer informatie

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.