Sound and Fury

Life’s but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.
(Macbeth (Act 5, Scene 5, lines 17-28)

Het woeden van de wereld dringt zich aan ons op in een onophoudelijke stroom beelden. Maar wat als die beelden verdwijnen en alleen geluid overblijft? Wat heeft het leven ons dan te zeggen, anders dan lawaai en geraas? Of gaat er dan een nieuwe veel sensitievere wereld voor je open, op de tast als een blinde? 

Met één video en vier geluidskunstwerken presenteert Nieuw Dakota het werk van vijf jonge kunstenaars, die allen hun (master)opleiding aan academies in Amsterdam volgden en die nu furore maken op het internationale toneel: Jacob Dwyer, Sophie Serber, Richard John Jones, Smari Robertsson en Nora Turato. 

De kunstwerken maken deel uit van de collectie van Frits Bergsma met wie we in 2015 onder de titel Collector’s Choice een tentoonstelling maakten met alleen videowerken. In een tentoonstellingsconcept van Jozef Hey (BeamSysytems), tonen we nu een selectie van zijn recent aangekochte geluidskunstwerken. Het primaat van geluid, taal en het gesproken woord loopt als een rode draad door de tentoonstelling. 

Meer info

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.