Pop-up college op de pont: Ligt Amsterdam straks aan zee?

Ter ere van het lustrum geven UvA-wetenschappers in september pop-upcolleges. Op de pont naar de NDSM-werf vertellen zij vanuit hun expertise over wat je ziet en meemaakt als passagier. Op het achterdek van de pont, tussen 17.00 en 18.00 uur, op werkdagen van 5 t/m 15 september.

Ligt Amsterdam straks aan zee?
Amsterdam ontstond waar de Amstel in het IJ uitmondt. Het IJ was toen een zeearm in een veenmoeras en stond in directe verbinding met de zee. Daarom had Amsterdam vaak last van hoogwater en pas met de afsluiting van het IJ kwam daar een einde aan. De Amsterdammers beseften al vroeg dat kennis van het waterpeil cruciaal is voor de stad en meten dat peil al vanaf 1683. Tegenwoordig wordt het waterpeil kunstmatig beheerd, maar het is nog steeds een belangrijke factor. De waterige, slappe ondergrond die daalt, is ongeschikt om een stad op te bouwen. Wat betekent zeespiegelstijging en klimaatverandering voor Amsterdam?
(college door Erik Cammeraat, vrijdag 8 september)

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.