The Alphabet of Lost Order Part 1 Lex ter Braak | Nieuw Dakota

The Alphabet of Lost Order is de eerste presentatie van een reeks waarin Lex ter Braak alfabetten en grammatica’s van veranderlijkheid onderzoekt, in een poging de voortdurende transformerende beweging van het heraclitische panta rhei – niets is in rust en niets blijft hetzelfde – op haar onzichtbare staart te trappen.

Om het veranderlijke en onderzoekende van The Alphabet of Lost Order ook in de tentoonstelling zelf te laten resoneren, nodigt Lex ter Braak wekelijks een gastcurator uit om samen de tentoonstelling te herformuleren en letterlijk opnieuw in te richten. Daarvoor staat een tijdelijk depot tot zijn/haar beschikking. De daarin opgeslagen werken kunnen in de ’tentoonstellingsring’ geactiveerd worden, en in nieuwe samenhang bij elkaar gebracht.

Deze herschrijvingen vinden plaats op donderdag en monden uit in een openbaar gesprek om 17.00 uur over onder meer het wezen van de tentoonstelling, haar vloeibaarheid en absoluutheid en wat te doen in tijden van stilerende uniformering in de kunst. Zo wordt de tentoonstelling teruggebracht tot haar imaginaire essentie: de zoektocht naar het inzicht dat ons steeds ontsnapt.

Een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling is het kunstenaarsboek Wordless (oplage 100 en wondermooi gedrukt op de Jan van Eyck Academie in Maastricht). Dit boek zal tijdens de opening worden gepresenteerd door Niña Weijers (schrijfster en columniste), zij publiceerde de veelgeprezen roman De consequenties en recent Kamers antikamers.

De openingsversie van de tentoonstelling maakt Lex ter Braak samen met Huib Haye van der Werf (curator, schrijver), het eerste gesprek vindt plaats op donderdag 6 februari. De andere overschrijvingen vinden plaats op:
Donderdag 13 februari met Gijs Assmann (kunstenaar)
Donderdag 20 februari met Yeb Wiersma (kunstenaar)
Donderdag 27 februari met Vincent van Velsen (curator, schrijver)
Donderdag 5 maart met Hanne Hagenaars (conservator hedendaagse kunst Fries Museum)

Een paralleltekst geschreven door Bernke Klein Zandvoort (dichter, curator) begeleidt de tentoonstelling. De tekst Schaduw werk van de Duitse essayist Julius Heine is voor de gelegenheid vertaald in het Nederlands en in een tweetalige uitgave (Nederlands/Duits) beschikbaar.

————————————————————————————————————————————A new year, a new exhibition. Come join us for the opening of the first exhibition of 2020 in Nieuw Dakota!

The Alphabet of Lost Order is the first presentation of a series in which Lex ter Braak questions the alphabets and the grammar of changeability. It is an attempt to capture the everlasting transforming movement of the heraclistic panta rhei – nothing rests and nothing stays the same.

To have the changeability and the investigative nature of The Alphabet of Lost Order resonate within the exhibition itself, Lex ter Braak will invite a guest curator to reformulate and rearrange the exhibition weekly. For this purpose the guest curator will have a special temporary depot to his of her disposal. The works stored in this depot can be activated within the exhibition, and brought together in a new coherency.

These rewrites will take place on Thursdays and will turn into an open conversation at 17.00 about the essence of the exhibition, her fluidity and absoluteness and what to do in times of stylized uniformity in the arts. In this way the exhibition will be brought back to her imaginary essence: the search for an insight that keeps escaping us.

An important part of the exhibition is the artists book Wordless (edition 100 and wonderfully printed at the Jan van Eyck Academy in Maastricht). This book will be presented during the opening by Niña Weijers (writer and columnist), she wrote the much praised novel De consequenties and recently Kamers antikamers.

Lex ter Braak will work together with Huib Haye van der Werf (curator, writer) for the opening edition of the exhibition, the first conversation will take place on Thursday February 6. The other rewrites will take place on:
Thursday February 13 with Gijs Assmann (artist)
Thursday February 20 with Yeb Wiersma (artist)
Thursday February 27 with Vincent van Velsen (curator, writer)
Thursday March 5 with Hanne Hagenaars (curator modern art at the Fries Museum)

A parallel text written by Bernke Klein Zandvoort (poet, curator) will accompany the exhibition. The text Schaduw werk by German essayist Julius Heine has been translated to Dutch for the occasion and is available in bilingual edition (Dutch/German).

Facebook-Event

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.