Here/Now: Current Visions from Colombia | By Framer Framed

HERE/NOW: Current Visions from Colombia presenteert twintig kunstenaars met hedendaagse kunst en fotojournalistiek, gecreëerd in de context van Colombia. De tentoonstelling verkent de reacties van deze kunstenaars op het verschuivende culturele, sociale en politieke landschap van een land getekend door een 60 jaar lange geschiedenis van gewapend conflict; de tentoonstelling toont ook een selectie krachtige fotobeelden die getuigen van die geschiedenis. De tentoonstelling is deels te zien bij Framer Framed, waarbij de nadruk ligt op hedendaagse werken, en deels bij Beautiful Distress House, waar fotojournalistiek een grotere rol speelt.

De tentoonstelling brengt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars samen, en toont daarmee hoe de artistieke perceptie van de geschiedenis van Colombia, is verschoven van generatie op generatie. De kunstwerken die bij Framer Framed worden getoond, voornamelijk gemaakt door kunstenaars die volwassen werden in de jaren 80 en de vroege jaren 90, kenmerken zich door het gebruik van conceptuele en metaforische talen om zo uiting te geven aan het menselijk leed in het Colombiaanse conflict.

Deze werken zijn vaak formeel subtiel, sober, en doortrokken van een gevoel van rouw. Een van de hoogtepunten is de installatie Narcisos van Oscar Muñoz, waarin hij efemere materialen gebruikt, gerelateerd aan geheugen, verlies, en de onzekere aard van het menselijk bestaan. Muñoz, die in 2013 de Prins Claus Prijs won, is een van de belangrijkste hedendaagse beeldend kunstenaars van zijn land, een kunstenaar wiens werk de laatste jaren een solide internationale erkenning heeft verworven.

In tegenstelling tot de werken bij Framer Framed, laten de meeste werken die in Beautiful Distress House worden getoond, – voornamelijk gemaakt door een jongere generatie kunstenaars die zijn opgekomen in de lokale kunstscene van het laatste decennium – perspectieven zien die een meer kritische en cynische toon hebben, en waarin humor en ironie betekenisvolle tactieken vormen. Deze werken kijken minder naar de traumatische effecten van politiek geweld, en meer naar de rol die de media spelen in het definiëren van de symbolische orde die de oorlog vertegenwoordigt.  De verschillen in benaderingen en talen die naar voren komen tussen de twee gedeeltes van de tentoonstelling roepen het ongrijpbare karakter op van de Colombiaanse werkelijkheid..

De tentoonstelling introduceert ook de macht van documentaire fotografie, door de kijkervaring te onderbouwen met fascinerende beelden van het gewapende conflict. Voor dit bijkomende onderdeel van de tentoonstelling, heeft Carolina Ponce de León samengewerkt met non-fictie fotograaf Stephen Ferry. Dit deel zal bestaan uit de presentatie van Violentology, een visuele bloemlezing van het gewapende conflict door Ferry, en uit fotografie van andere journalisten, die verslag hebben gedaan van het Colombiaanse conflict en van de nasleep van de vredesovereenkomst tussen de Colombiaanse regering en de FARC (De Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) in december 2016. Deze fotografische selectie is niet bedoeld om een compleet beeld te presenteren, maar om specifieke visuele getuigenissen van die ervaring weer te geven.

HERE/NOW getuigt van een tijd en plaats waarin men geconfronteerd wordt met de paradoxen van een sociaal conflict. Door de metaforische talen van de kunst te mengen met het directere perspectief van de documentaire fotografie, tracht de tentoonstelling nuances en complexiteit aan te brengen in de interpretatie van de ervaring van leven en kunst in de context van sociaal conflict. De verschillende visies die in HERE/NOW voor het voetlicht komen, bevestigen het potentieel dat de visuele cultuur in Colombia biedt als een vorm van verzet en onderzoek, en de cruciale rol die die cultuur speelt in het bouwen van een geheugen van het heden.

Kunstenaars:
Framer Framed: María José Arjona (1973), Milena Bonilla (1975), Clemencia Echeverri (1950), Stephen Ferry (1960), Laura Huertas (1984), Más Arte Más Acción, Guillermo Moncayo (1979), Oscar Muñoz (1951), Miguel Ángel Rojas (1947), Luis Roldán (1955), Ana María Rueda (1954), Carlos Villalón (1965)
Beautiful Distress House: Andrea Acosta (1981), Fabio Cuttica (1973), La Decanatura, Wilson Díaz (1963), Stephen Ferry (1960), Nadia Granados (1978), Nadège Mazars (1973), Diego Piñeros (1981), Yorely Valero (1992)

EXTRA: Here/Now Symposium in het Teijin auditorium van het Stedelijk Museum
Zondag 10 maart 2019, 11.00.
Ter gelegenheid van de Here/Now tentoonstelling, zal er een symposium plaatsvinden in het Stedelijk Museum, waarin de reacties van de kunstenaars op het huidige sociale en politieke klimaat in Colombia centraal staan. Specifiek wordt ingegaan op de sociale en politieke veranderingen in het land, tot stand gekomen naar aanleiding van het recente vredesverdrag in 2016 en de daaropvolgende implementatie. Voor het volledige programma kunt u kijken op: https://www.stedelijk.nl/en/events/symposium-herenow-2

meer informatie

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.