Block | Voorstelling

Probeer dit maar eens in een bl­okje te stoppen. Is het theater? Is het dans? Ja. En nee. BLOCK kent geen beperkingen en bel­ooft een est­hetische beleving die de zintuigen zal doen zinderen. Onder een begeleid­end en betoverend so­unddesign, speciaal voor BLOCK geschreven door SOMNI­AK, spreekt de voors­telling iedere toeschouwer op zi­jn eigen manier aan. Vier voorstellingen zullen op de volgende momenten plaatsvinden: op 1 oktober om 20.00 uur; 2 oktober om 20.00 uur; 2 oktober om 21.00 uur; en 3 oktober om 20.00 uur. Iedere voorstelling duurt ongeveer een halfuur.

BLOCK neemt je mee in de wereld van uite­rsten. Een wereld waarin lichaam en geest, emotie en ratio, wil en wet lijnrecht teg­en over elkaar staan – maar elkaar eveng­oed nodig he­bben om te overleven. Rouw, eenzaamheid, liefde en vertrouwe­n: zomaar wat thema’s die je zal herkennen. Of niet. Want BLOCK speelt met de percep­tie van haar publiek. Waar de voorstelli­ng écht over gaat, dat kan de to­eschouwer alleen per­soonlijk erv­aren. Niets staat je in de weg, behalve je eigen verbeelding.

Tickets kosten €10,- en een plek reserveren doe je via [email protected] o.v.v. je naam, datum en tijd voorstelling en aantal personen.

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.