Stichting NDSM-werf zoekt directeur

De Stichting NDSM-werf beheert in opdracht van de Gemeente Amsterdam het ca. 10 ha. grote buitengebied van de oostelijke NDSM-werf en regisseert, initieert, cureert, verbindt en stimuleert activiteiten op de werf waardoor de stad, haar bewoners en bezoekers deze plek omarmen als een gebied waar ruimte is voor het onverwachte. De Stichting NDSM-werf beoogt een centrale positie voor de werf in Amsterdam, een oase in een oprukkende stedelijke omgeving. Met het oog op deze doelstelling zet de Stichting in op het realiseren van een ambitieus artistiek programma en is zij gastgever van evenementen en festivals als DGTL, TheNextWeb en Into The Woods. Daarnaast fungeert de Stichting als aanjager van tijdelijke initiatieven zoals Sociëteit Sexyland en onderzoekt ze hoe de werf als publiek domein op steeds nieuwe manieren van betekenis kan zijn voor een sterk veranderende stedelijke omgeving.

De Stichting is een kleine organisatie (6 fte) met ervaren medewerkers. Ze werkt volgens het bestuursmodel in lijn met de Governance Code Cultuur en kent vijf bestuursleden. Het budget van de Stichting bedraagt ca. 1,5 miljoen per jaar, afkomstig van de Gemeente Amsterdam, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, incidentele subsidies en inkomsten uit exploitatie.

De Stichting staat op het punt haar beheerovereenkomst met de Gemeente Amsterdam te verlengen nu deze besloten heeft de oostelijke NDSM-werf tot 2028 niet te ontwikkelen. Dit is de aanzet geweest voor een herijking van de leidinggevende structuur.

De Stichting NDSM-werf zoekt daarom op korte termijn een

Directeur
(32 uur p.w.)

Profiel
Wij zoeken een ervaren directeur met relevante kennis in de domeinen cultuur en stedelijke ontwikkeling. De persoon heeft een uitgesproken visie op de opgave van de Stichting en kan deze scherp uitdragen in woord en geschrift. De directeur heeft affiniteit met de cultuur van zelforganisatie en eigenzinnigheid die de werf kenmerkt en combineert creativiteit en koersvastheid.

De directeur is een strategisch netwerker met een sterke externe focus. Hij/zij verbindt de mogelijkheden van het gebied met de ambities van mensen en organisaties. Daarnaast is hij/zij een goede en ervaren manager die ruimte en vertrouwen kan geven zonder de regie te verliezen. De directeur kan uitmuntend schakelen met overheden, fondsen en andere stakeholders.

Het uitwerken van de beoogde nieuwe rol van Stichting en het opstellen van een gedegen aanvraag voor de Kunstenplanperiode 2021-2024 gelden als de eerste prioriteiten.

Taakomschrijving

Intern

 • Verantwoordelijk voor een goed en efficiënt werkende organisatie en de continuïteit daarvan;
 • Aansturing en beoordeling van teamleden;
 • Eindverantwoordelijk voor de financiële- en verantwoordingscyclus van de organisatie;
 • Informeren van het bestuur zodat deze haar bestuurlijke verantwoordelijkheid kan waarmaken.

Extern

 • Gezicht en aanspreekpunt voor de (culturele) ontwikkelingen op de NDSM-werf;
 • Actief contact onderhouden met stakeholders (stadsdeel, centrale stad en overige betrokken partijen);
 • Onderhouden van bestaande partnerships en realiseren van nieuwe partnerships;
 • Aansluiting houden bij de ontwikkeling van Amsterdam (Noord) en de hierbij betrokken partijen;
 • Representatie van de NDSM-werf.

Inhoudelijk

 • Eindverantwoordelijk voor het algehele beleid en strategie van de Stichting;
 • In samenwerking met de curator en manager evenementen de werf programmeren;
 • Zorgt voor en bewaakt dat het geheel van kunstuitingen, evenementen en overige producties past binnen de visie van de werf, de kaders van regelgeving en de beheerovereenkomst;
 • Leidend in de verdere ontwikkeling van de (artistieke) visie op de werf.

Wat bieden wij?

 • Een interessante functie in een dynamische, creatieve organisatie;
 • De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid is het streven om de arbeidsovereenkomst te verlengen;
 • Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring in onderling overleg vast te stellen;
 • De Stichting heeft een pensioenregeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Demian de Rooij, Stichting NDSM-werf, via [email protected]of 020- 4931070

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, dan kunt u uw motivatie vergezeld van een CV met mogelijke referenties vóór vrijdag 10 mei 2019 richten aan [email protected]

De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 17 mei 2019. Een eventueel vervolggesprek zal plaatsvinden op donderdag 23 mei 2019.

Diversiteit in brede zin is een belangrijk aandachtspunt van de Stichting NDSM-werf. Zij streeft dan ook naar een evenwichtig samengesteld team. In de selectieprocedure wordt hiermee rekening gehouden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

NDSM maakt gebruik van cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.