Toon kaart
Menu
Stories

Rechargeable Area #3 | Windowspotting

In Nederland richten mensen de ramen van hun woningen vaak met zorg in. Zoals een winkel zijn producten in de etalage presenteert, presenteren bewoners zich hiermee aan de buitenwereld. Deze gewoonte brengt beeldend kunstenaar Allard Boterenbrood inzichtelijk met het project ‘Windowspotting’. Met de foto’s  laat Boterenbrood zien wat de invloed hiervan is op het straatbeeld en de sfeer in de openbare ruimte. Met het project ‘Windowspotting’ richt hij zijn en onze aandacht op ‘wonen en ‘thuis’.

Men is trots op de eigen creatie. En door die creatie te isoleren van de woning met het raamkozijn als lijst, laat Boterenbrood ons met een andere blik naar vertrouwde beelden kijken. Datgene waaraan je dagelijks, zonder op te merken, voorbijfietst, krijgt plotseling betekenis. De ramen vertellen verhalen; ze zijn vensters op onze medemens.

Oorsprong

Het inrichten van deze ramen is in Nederland een echte traditie en gaat al ver terug de geschiedenis in. In de middeleeuwen was het in andere landen van Europa heel gewoon om als iemand van de adelenstand onderdak te bieden aan de armen in de bijbehorende kastelen en hereboerderijen. In Nederland was het aan de armen zelf om hun eigen huis of hut te bouwen. Hier waren de Hollanders erg trots op en wilde zij dus laten zien dat dit hun huis was. Dit deden zij door hun vensterbank, ieder op eigen wijze, in te richten. Toen de welvaart toenam, ging men ook de ramen uitbundiger versieren. Met name de begonia’s en geraniums die de V.O.C. meebracht uit het Oosten waren gewild bij de gegoede burgerij. Een traditie was geboren.

Deze traditie kan gezien worden als een deel van ‘de Nederlandse identiteit’, maar welke ook gekoppeld is aan verandering. Zo zijn het niet alleen de autochtone bewoners die hun ramen inrichten, maar ook allochtonen volgen deze traditie.

Het verloop van deze traditie documenteert Boterenbrood in het doorlopende project ‘Windowspotting’ welke vanaf 3 december te zien is in de Rechargeable Area.

Bekijk profiel:

Janine Driessen
Communicatie & Community

NDSM is dé creatieve hotspot van Amsterdam. Op de voormalige scheepswerf aan de noorderlijke IJ-oever groeit een ‘selfmade city’ met honderden kunstenaars, creatieve bedrijven, duurzame ondernemers, bijzondere woningen, innovatieve cultuur en media, verrassende horeca en vernieuwende events, op het land en op het water. NDSM is het nieuwe brandpunt voor creatieve stedelijke energie. NDSM-Selfmade City