Toon kaart
Menu
Stories

NSDM ondernemer buro spelen

Bart Stuart en Klaar van der Lippe, ondernemers sinds 1995, buro spelen sinds 2005

www.burospelenblog.nl

“A man should do all things properly”

“Een mens zou alles naar behoren moeten doen”

Sector: publiek domein

Product/dienst: Maatwerk, van grottekening tot bestuurlijke interventie. Wij werken met mensen, menselijk kapitaal, in openbare ruimte, workshops en dialogen. Bart werkt tevens als debatleider en dagvoorzitter. Naast onze samenwerking maken we bronzen beelden, (Bart), tekeningen en formats (Klaar).

Opdrachtgevers: Non profit, diverse overheden en gemeenten: afdelingen Ruimtelijke Ordening, universiteiten, maar ook musea, Mondriaan fonds. Vaak initiëren wij zelf het werk en zoeken er een opdrachtgever bij.

Talenten: Prikkelen en inspireren. Vanuit principes naar een realiteit komen. Debatten leiden. Futloze bestuurders kunnen bij ons terecht voor visie & pit in de politieke werkelijkheid. Verwarde mensen bellen ons op voor een heldere visies.

NDSM: 2001 Bart begint in de scheepsbouwloods, sinds 2005 samen met Klaar in de X helling

Meerwaarde NDSM: De collega’s en mensen zijn geweldig en de locatie is fantastisch. Deze vrijplaats is enigszins autonoom. Die onafhankelijke houding is heerlijk. De gemeente vindt ons misschien onredelijk of ambetant, maar juist die autonomie maakt de NDSM mooi. Haat/liefde? We hebben liefde voor de plek en haten hoe de kwaliteiten van de werf worden verspild.

De afgelopen jaren bestond de meerwaarde van de NDSM voor ons uit een leerproces. We hebben geleerd hoe gentrificatie voelt. Hoe kunstzinnigheid als waarde opgeschoven wordt door economische waarde. Kijken naar de NDSM in 2013, is aanschouwen hoe vrijheid wordt verkaveld en verpacht. Levert dat dan weer vrijheid op?

Achteraf kunnen we lachen om de uitputtende overleggen die we voerden met locale ambtenaren. Nu is het tijd voor een burgerlijk offensief. De NSDM vrijplaats is groter dan mensen denken, het is een heel terrein.

Op dit moment werken we aan NSDM HIGH: de eerste burgeracademie van Nederland. We delen daarin onze ervaringen met vrijplaatsen op zetten met anderen. Juist in deze apocalyptische fase is het doorgeven van kennis cruciaal. Zelforganisatie is de nieuwe democratie. We markeren de NDSM HIGH binnenkort op grote hoogte naast helling X!

Als je de Ruimtelijke Ordening van Noordelijke IJ oever in z’n geheel bekijkt, zou je kunnen stellen dat die oever een grote vrijhaven is. Veel inspirerende initiatieven. Veel pvda ex-bestuurders met een vlekje leggen hier aan. Het blijft een vrijplaats.

Twijfel? Zo’n Techbase event, de landelijke wervingsdag van het ministerie van Defensie, op de vrijplaats. Het maakte werken hier voor ons onmogelijk (ateliers hermetisch afgesloten), maar we gebruiken het ook als inspiratie. Klaar wordt generaal en ik (Bart) een Scud missile, gericht op het monument voor de anonieme ambtenaar.

Met wie werk je samen? We werken graag samen met ondernemers zoals Het Knutselparadijs van Ward Kreykamp, Rob Vrijen en vele anderen. Ook Simon Rhebergen van de jachthaven is een prettige collega. Samen met Gusta van Eijk maakt Klaar o.a. prachtige zijden sjaals. In 2008 zijn we intensief bezig geweest met het opnieuw leven inblazen van ondernemersvereniging de Toekomst. Op bestuurlijk niveau zijn er ook NDSM-ers waar we graag mee werken zoals Carolien Ligtenberg en Frank Alsema. Samen met Annemieke Roobeek ontwikkelden we het kunstwerk “het vrije licht” in kraan 13. Helaas is dat met het herbestemmen van de kraan naar een hotel verdwenen. Is dat symbolisch? (www.hetvrijelicht.nl)

Hoe ziet een werkdag eruit: Ideaal worden we vloekend wakker en gaan we zingend naar bed. Ik ga eerst zwemmen (Klaar) dan gaan we denken en verzinnen. Daar is de ochtend voor. De middagen zijn meestal gevuld met afspraken en de avonden met werk. Pas laat gaat het licht uit.

Achtergrond: Klaar van der Lippe – Kunstacademie Rotterdam Beeldhouwen, daarvoor 2 jaar architectuur TU Delft. Ik werk mijn hele leven al als kunstenaar. Altijd autonoom. Ik heb nog nooit een baas gehad. Wel opdrachtgevers. Ik maakte beeldend werk voor tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Ik interesseer me voor ‘samen’. Gezamenlijk doen, samenlevingen. De liefde bracht mij naar de NDSM. Bart Stuart – Kunstacademie St Joost Breda sculptuur monumentaal. Na mijn opleiding maakte ik straattheater met Warner en Consorten (o.a. met Geert Oddenjineers). Zo kwam ik op de NDSM terecht. Eerst in de scheepsbouwloods en later in de hellingen om beelden te maken.

Samen hebben we buro spelen opgericht. Onze focus is verlegd van beeldend werk naar publieke ruimte zelf. Dat komt doordat we in de publieke ruimte werken, onze kunst staat ergens op straat. We missen reflectie op ruimtelijke ordening. Op straat gelden ander wetten. Daar stellen we steeds meer vragen over. Dankzij de NSDM ervaringen onderzoeken we de sturende krachten. Onze betrokkenheid in de begeleidingscommissie verschafte ons inzicht in het verschil tussen beleid (papier en woorden) en realiteit (de ruimte om ons heen). De publieke ruimte en haar processen bevragen is nu onze kerntaak.

Met hulp van de Mondriaan fonds zijn we een half jaar in Lima geweest om ons bezig te houden met zelforganisatie. Over onze avonturen aldaar lees www.burospelenblog.nl

TIPS voor creatieve ondernemers: – Vertrouw op jezelf – Als je jong bent, denk niet aan euro’s. Denk aan wat je graag doet, goed doet en moet doen. Dan komt het vanzelf – Doen zonder vragen – Het is maar geld…

Foto boven: bart/klaar workshop participatieve besluitvorming met gemeenteambtenaren, IPRO 2012.
Foto hieronder: Euro omgang, zeven keer om de Nederlandse Bank.

burospelenblogEURO01

Bekijk profiel:

NDSM is dé creatieve hotspot van Amsterdam. Op de voormalige scheepswerf aan de noorderlijke IJ-oever groeit een ‘selfmade city’ met honderden kunstenaars, creatieve bedrijven, duurzame ondernemers, bijzondere woningen, innovatieve cultuur en media, verrassende horeca en vernieuwende events, op het land en op het water. NDSM is het nieuwe brandpunt voor creatieve stedelijke energie. NDSM-Selfmade City