Toon kaart
Menu

Stadsdeel Amsterdam Noord

Amsterdam-Noord is het deel van de Nederlandse gemeente Amsterdam dat boven het IJ-kanaal ligt. Het gebied werd in 1981 een stadsdeel van de gemeente Amsterdam. Inmiddels is het één van de zeven stadsdelen. Het stadsdeel telt bijna 87.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 49,01 km². Lees meer over het stadsdeel noord.amsterdam.nl.

Het stadsdeel Amsterdam-Noord is verantwoordelijk voor een schone, groene en veilige leef- en werkomgeving voor burgers en bedrijven. Daartoe wordt samengewerkt met een veelheid aan partners. Het stadsdeel ontwikkelt voorstellen voor meer stedelijke dynamiek, werkgelegenheid en sociale samenhang.

Stadsdeel Amsterdam-Noord is een open en integere organisatie. Bestuur, burgers en bedrijven worden vlot, vakkundig en vriendelijk geholpen. Afspraak is afspraak. Werken bij het stadsdeel is interessant vanwege het maatschappelijk nut, de professionele sfeer, de politieke dynamiek en de persoonlijke ontwikkelmogelijkheden die de organisatie biedt.

Missie

  • Een hoogwaardige en effectieve dienstverlening aan het bestuur en de bewoners, bedrijven en instellingen van Amsterdam-Noord.
  • Een vlotte en optimale uitvoering van het coalitieakkoord.
  • Een resultaatgerichte bedrijfscultuur.

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord wordt ondersteund door de ambtelijke organisatie, die de besluiten van het bestuur uitvoert. Bij de stadsdeelorganisatie werken ongeveer 600 mensen. Lees meer over de organisatie.

De stadsdeelvoorzitter en de portefeuillehouders vormen samen met de stadsdeelsecretaris het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Het motto van de coalitie is ‘bouwen en verbinden’. Lees meer in het coalitieakkoord.

Stadsdeelvoorzitter
Rob Post
Portefeuillehouders
Kees Diepeveen
Willem Paquay
Coby van Berkum
Stadsdeelsecretaris
Herke Elbers
Lees meer over het dagelijks bestuur.

Stadsdeel Amsterdam-Noord en de gemeente Amsterdam werken in projectbureau Noordwaarts samen aan grote projecten in Amsterdam-Noord, waaronder de NDSM-werf. Kijk voor actuele informatie over de ontwikkeling van de NDSM-werf op www.noordwaarts.nl.

Binnen stadsdeel Amsterdam-Noord vinden veel projecten plaats. Niet alleen op het gebied van stedelijke vernieuwing, maar ook wordt er hard aan de weg getimmerd als het gaat om bereikbaarheid, sportvoorzieningen en sociale accommodaties.

Een greep uit de projecten:

  • Noord/Zuidlijn
  • Noorderpark
  • Overhoeks
  • Buiksloterham
  • Centrum Amsterdam-Noord (CAN)

Lees meer in het projectenoverzicht.

In stadsdeel Noord bruist het van de evenementen en er is veel leuks te doen. Kijk nu in de evenementenkalender voor de uit tips in Noord: http://www.noord.amsterdam.nl/13045/actueel_evenementenkalender 
Contact
Telefoon: 14 020, voor alle vragen aan de gemeente en de stadsdelen.
E-mail: info@noord.amsterdam.nl

Bezoekadres
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

Postadres
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Lees meer over contact

Links

Als onderdeel van Gemeente Amsterdam zet stadsdeel Noord verschillende lokale, regionale en Amsterdamse media in om contact te komen met de bewoners, bedrijven en bezoekers van Amsterdam-Noord.

Mediamix Amsterdam-Noord