Toon kaart
Menu

Heb je nieuws te melden?

01 augustus 2016

Volledige toekenning Kunstenplan-subsidie voor Stichting NDSM

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft op 1 augustus de toekenningen van de vierjarige subsidies bekend gemaakt, als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020. Het AFK behandelde in totaal 219 aanvragen, 130 van deze aanvragen zijn toegekend, in totaal 59%. De AFK commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de plannen van Stichting NDSM als goed. “De stichting gaat de komende jaren de basis uitbouwen met een overtuigende artistiek-inhoudelijke visie als leidraad”, aldus de commissie. De aanvraag is voor 100% toegekend.

Stichting NDSM-werf stelt zichzelf de opdracht om de wereld – maar in ieder geval Amsterdam – te overtuigen van de unieke status van de werf, als plek van blijvende tijdelijkheid en van creatief experiment; de onmisbare culturele vrijplaats voor en van de stad. We ambiëren een centrale positie voor de werf in Amsterdam: een ruige, avontuurlijke plek, minstens zo centraal, iconisch en onmisbaar voor de stad als het Museumplein. De focus op makerscultuur en stedelijke ontwikkeling fungeert hierbij als inhoudelijke kapstok.

Beoordeling commissie

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als goed. Stichting NDSM-werf bewees zich de afgelopen jaren als succesvol cultureel projectontwikkelaar. Het nieuw aangetreden team van artistieke en zakelijke leiding, curator en communicatiemedewerker onderkent in een zelfkritisch geschreven ondernemingsplan dat een meer onderscheidende positie wenselijk is. De stichting gaat de komende jaren de basis uitbouwen met een overtuigende artistiek-inhoudelijke visie als leidraad. De organisatie kiest de komende periode duidelijk richting door voor een belangrijk gedeelte in te zetten op grootschalige beeldende kunst in de openbare ruimte.

Verder vindt de commissie de visie sterk, omdat er nadrukkelijk aansluiting gezocht wordt met de context van de NDSM-werf: de snelle ontwikkeling van de IJ- oevers, de historie van de scheepswerf en de bewoners en gebruikers maken onderdeel uit van de programmering. Deze benadering vindt de commissie urgent gezien de voortschrijdende plannen voor woning- en kantoorbouw in het gebied. De thema’s stedelijke ontwikkelingen en makerscultuur zijn uitgewerkt in drie heldere programmalijnen: allen met een duidelijk geformuleerde insteek, passende doelgroepen en verbinding met partners.

De grote schaal van de plannen vindt de commissie verfrissend en passend bij de ambitie om zich met de programmering van de werf meer te onderscheiden in de stad. De zeggingskracht voor de verschillende typen bezoekers is door de gelaagdheid van de programmering goed geborgd. Naast kleinere, meer specialistische artistieke en cultuureducatieve activiteiten die ontwikkeld worden in samenwerking met lokale partners, wil de organisatie een aantal grote, prikkelende gebaren maken.

Conclusie

De commissie vindt dat de stichting NDSM-werf in staat moet worden gesteld de overtuigende en ambitieuze plannen waar te maken, en dat het gevraagde bedrag daarvoor noodzakelijk is.

Clayde Menso, directeur van het AFK: “Bij een stad in beweging, waar interessante ontwikkelingen elkaar constant opvolgen, past een kunstaanbod dat in beweging is. Ik kijk uit naar wat de culturele organisaties in de komende periode de Amsterdammers van nu gaan bieden. Ik word enthousiast van het totaalbeeld dat deze organisaties samen oproepen; een levendig en gevarieerd, aanbod – voor de hele stad.”

Lees hier het hele verslag

Tags: , ,