Toon kaart
Menu

Heb je nieuws te melden?

29 oktober 2012

Greenpeace verhuist naar NDSM

Greenpeace gaat begin 2014 verhuizen naar de Smederij; een industriële loods op NDSM die volledig hergebruikt en gerenoveerd gaat worden. Voor de milieuorganisatie waren de duurzame aspecten van het gebouw en de directe omgeving essentiële uitgangspunten voor de keuze van het nieuwe hoofdkantoor.
Partijen bereikten overeenstemming over een langjarig huurcontract voor 2.100 m². Hiermee wordt de volgende stap gezet in de verdere transformatie van een markant stuk Amsterdam aan het IJ.

Greenpeace heeft in de Smederij de mogelijkheid om samen met de ontwikkelaar MediaWharf een zo ‘groen’ mogelijk kantoor te ontwikkelen. Door transformatie en hergebruik krijgt de Smederij een nieuw leven. Gebruikmakend van duurzame materialen, zo optimaal mogelijke installatieprincipes en aandacht voor energieverbruik en exploitatie. De Smederij wordt daarmee duurzaam zowel in gebruik (functioneel) als voor de omgeving (maatschappelijk, sociaal en economisch).
‘We wilden al heel lang een kantoor dat voor een deel in de eigen energiebehoefte kan voorzien. Dat gaat nu lukken.’, zegt Greenpeace-directeur Sylvia Borren trots. ‘De kosten voor alle energiebesparende maatregelen verdienen we straks terug door de lage energierekening. Met goede isolatie, geothermische verwarming en koeling, gebruik van lokaal opgewekte windenergie, waterbesparende maatregelen en het (her)gebruik van duurzame bouwmaterialen wordt het pand op de NDSM-werf een voorbeeld.
De nieuwe locatie biedt alles wat voor Greenpeace belangrijk is: goed bereikbaar met de fiets en openbaar vervoer en direct toegang tot het water, zodat de Greenpeace-vloot voor de deur kan aanmeren. En een innovatieve omgeving met buren, waarvan wij denken dat zij met ons van het NDSM-gebied een voorbeeld willen maken van groen werken en wonen.’ De duurzame kwaliteit wordt verder versterkt doordat de oude loods op de voormalige scheepswerf wordt herbestemd en het monument wordt hersteld.
Greenpeace huurt een deel van de Smederij. Er is nog ca. 1.500 m² kantoorruimte en ca. 400 m² horecaruimte beschikbaar. Hierover vinden gesprekken plaats met enkele potentiële huurders.

De aan het Amsterdamse IJ gelegen voormalige werf van de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) oefent een enorme aantrekkingskracht uit op onderscheidende bedrijven, organisaties en initiatieven. Bedrijven als MTV, IDTV, Discovery Channel, Lemz, Heren5, Red Bull, HEMA, Fronteer Strategy, VNU Media, Rough Cookie, Hiswa, Boxpark etc. gingen Greenpeace voor en geven vorm aan dit gebied. De mogelijkheden voor huisvesting zijn uiteenlopend en onderscheidend. Het gemengde programma van ca. 440.000 m² biedt ruimte voor de functies wonen, werken, eten, drinken, slapen, winkelen, onderwijs, beeldende kunst, cultuur, theater, muziek, media, evenementen, jachthaven, parkeren, etc.